TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐOÀN VIÊN CÓ NGHĨA CỬ CAO ĐẸP “ NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ LẠI CHO NGƯỜI MẤT”

Nhặt được của rơi đem trả lại cho người bị mất là một nét đẹp của cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, bên cạnh một bộ phận giới trẻ có biểu hiện sa sút đạo đức, thì cũng có nhiều bạn trẻ nổi lên như một tấm gương sáng. Anh Mai Chí Tâm và chị Nguyễn Thị Thùy Trang là một hình ảnh đẹp về ý thức nhặt của rơi trả lại người mất rất đáng biểu dương.  

Ông Nguyễn Văn Tới – Chủ tịch công đoàn đọc quyết định tuyên dương

Ngày 15 tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành công đoàn công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới đã trao quyết định tuyên dương anh Mai Chí Tâm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang là công đoàn viên của công ty. Hai anh chị đã nhặt được của rơi từ công đoàn viên khác và trả lại cho người mất. 

Anh Mai Chí Tâm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang nhận quyết định tuyên dương trước tập thể 

Việc làm của hai anh chị tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc và là một hành động đẹp, gieo vào lòng mọi người niềm tin, sự hy vọng về lòng tốt trong cuộc sống.