Nhân viên QC (Quality control)
- Vị trí công việc: QC online tại các nhà máy chế biến các sản phẩm từ dừa.
+ Thực hiện kiểm soát, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào. 
+ Thực hiện kiểm soát chất lượng các công đoạn trong quy trình chế biến. 
+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn trước khi duyệt xuất. 
+ Duy trì, cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000, BRC , IFS...