LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẾN TRE VÀ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DỪA LƯƠNG QUỚI

Ngày 22/9/2022, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre (BIDV – Bến Tre) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới và BIDV – Bến Tre. Sự kiện này khẳng định và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 bên, mở ra những cơ hội mới, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển trong tương lai. Đại diện phía Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới có ông Cù Văn Thành – Giám đốc công ty và đại diện phía BIDV – Bến Tre có ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc ngân hàng. 

Toàn cảnh lễ ký kết giữa BIDV – Bến Tre và Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới

Tại buổi ký kết, Đại diện BIDV – Bến Tre, ông Vũ Thanh Hải chia sẻ: “BIDV – Bến Tre sẽ hỗ trợ tư vấn về phương diện tài chính, xem xét thu xếp cấp tín dụng cho Công ty Dừa Lương Quới và/hoặc Các Khách hàng Liên Quan của công ty với lãi suất ưu đãi trong khuôn khổ tuân thủ quy định của pháp luật và của BIDV từng thời kỳ, thu xếp tài trợ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đối với Khách hàng Liên Quan thuộc “chuỗi dừa” do công ty Dừa Lương Quới giới thiệu sẽ được tích cực tiếp cận tư vấn đầy đủ và áp dụng lãi suất cho vay với mức ưu đãi tốt nhất cùng nhiều hỗ trợ tích cực liên quan đến quản lý tài khoản, dịch vụ ngân hàng.”

Ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc BIDV chi nhánh Bến Tre phát biểu

Ông Cù Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Chế Biến Lương Quới nhấn mạnh: “Công ty và Các Khách Hàng Liên Quan trong chuỗi cung cấp dừa ưu tiên lựa chọn BIDV chi nhánh Bến Tre làm đối tác tài trợ vốn, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại BIDV – Bến Tre như dịch vụ tài khoản thanh toán, thanh toán lương, dịch vụ ibank, thu hộ, bảo lãnh, POS,….,  cam kết sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của BIDV Bến Tre tương xứng với quy mô hợp tác giữa các bên trên cơ sở nỗ lực thương mại hợp lý và tùy theo nhu cầu, tình hình kinh doanh tại từng thời điểm. Đồng thời giới thiệu Các Khách Hàng Liên Quan gồm các doanh nghiệp, các đại lý, các đơn vị thu mua, cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào và đối tác kinh doanh của Công ty Lương Quới sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của BIDV như: thanh toán trong và ngoài nước, cho vay tiêu dùng, cho vay thấu chi, tiền gửi, thanh toán hóa đơn, ngân hàng điện tử, BSMS, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và các dịch vụ ngân hàng khác.”

Ông Cù Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới phát biểu tại buổi lễ

Việc hợp tác giữa BIDV – Bến Tre và Công ty Dừa Lương Quới được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tận dụng được lợi thế, kinh nghiệm và nguồn lực của Các Bên trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
Tùy theo nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của Công ty Dừa Lương Quới và chính sách từng thời kỳ của BIDV – Bến Tre, Các Bên cam kết ưu tiên xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh của mỗi Bên. Chương trình sẽ được triển khai phù hợp với khả năng, mong muốn của Các Bên theo từng mục tiêu cụ thể cho mỗi giai đoạn thông qua việc ký kết các thỏa thuận và hợp đồng riêng biệt dựa trên các thỏa thuận cụ thể được Các Bên thống nhất tùy từng thời điểm.

Lãnh đạo 2 bên cùng ký kết thỏa thuận hợp tác