LGBTQ

Việt Nam ngày nay đã có những bước tiến ấn tượng trong việc tăng cường các nỗ lực bảo vệ quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới trong những năm vừa qua, tạo ra một nền tảng cho tương lai hướng đến bình quyền cho những người có giới tính và tính dục đa dạng. Ở Dừa Lương Quới chúng tôi luôn không ngừng nổ lực nhằm hướng đến những giá trị bình đẳng và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Mọi người có thể tự do thể hiện bản thân miễn sao không làm trái với thuần phong mỹ tục và luật pháp của Việt Nam.