Dừa Lương Quới hướng đến mục tiêu tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng cao để cung cấp cho tất cả người tiêu dùng trên toàn cầu. Những sản phẩm từ nhà máy của chúng tôi luôn đề cao tính thân thiện môi trường, từ những bao bì vật liệu có thể tái chế, nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.