Ông Đường Thanh Lộc

Head of Pre-Production

Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Cử nhân công nghệ thực phẩm – trường đại học công nghiệp TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Từ năm 2012, ông là nhân viên QC của công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới, với vai trò kiểm soát chất lượng sản phẩm. 
  • Qua quá trình nổ lực và phấn đấu, ông đã được sự tin tưởng của ban Giám đốc và giữ nhiều chức vụ quan trọng như ca trưởng ca sản xuất, Phó quản đốc nhà máy Thành Vinh I.
  • Và đến nay được giao nhiệm vụ Xưởng trưởng xưởng sơ chế, quản lí xưởng từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu sơ chế. Đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của xưởng.
  • Ngoài ra, ông còn được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu về hệ thống quản lí chất lượng như: IFS ver 7.1, BRC 08, ISO22000, HACCP, GMP, SSOP.