Ông Lê Minh Tuân

Head of TV II Production

Trình độ chuyên môn:

  • Kỹ sư công nghệ thực phẩm – trường đại học công nghiệp TPHCM

Kinh nghiệm:

  • Gia nhập công ty từ năm 2010 với vai trò nhân viên kiểm soát chất lượng (QC).
  • Với kinh nghiệm trong ngành sản xuất  và nỗ lực không ngừng trong công việc, năm 2012, ông được Ban Giám Đốc tin tưởng giao đảm nhận vị trí phó quản đốc nhà mày Thành Vinh 2. 
  • Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, ông  giữa vị trí quản đốc nhà mày Thành Vinh 2, phụ trách điều hành hoạt động các xưởng sản xuất theo nhiệm vụ, kế hoạch được phân công, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng sản phẩm.
  • Ngoài ra, ông được đào tạo chuyên sâu về các hệ thống quản lý chất lượng như: IFS ver 7.1, BRC 08, ISO22000, HACCP, GMP, SSOP.
    Trước khi gia nhập công ty, ông từng có thời gian 2 năm công tác tại công ty Tân Hiệp Phát.