Ông Jim Downing

VP of Business Development

LQC Inc.

 

Jim Downing là Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh của LQC Inc., công ty con của Công ty TNHH Dừa Lương Quới, ông chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng và phát triển thị trường trên tất cả các dòng sản phẩm và tất cả kênh kênh bán hàng cho LQC, Inc.

Sự nghiệp quản lý của Jim bắt đầu với Price Waterhouse. Ông chịu trách nhiệm về các hoạt động đa địa điểm với tư cách là Giám đốc Tài chính, Hành chính và Nhân sự. Jim đã sắp xếp hợp lý các trang web thành một trung tâm chi phí đã trở thành một trong những trung tâm sinh lời cao nhất của Price Waterhouse với doanh thu hơn 20 triệu đô la.
Jim trở thành Giám đốc Quản trị của Advatex Associates tại Thành phố New York. Advatex là một công ty đại chúng và ông Downing giám sát tất cả các hoạt động quản lý của văn phòng New York và Boston. Hai dự án chính là mở rộng công ty và cơ sở hạ tầng CNTT.
Jim làm Giám đốc điều hành của Heinick Apple and Co., một công ty Kế toán và Tư vấn và Chủ tịch của Flexible Benefits Group, một công ty con của Heinick Apple. Jim chịu trách nhiệm về tài chính và hoạt động hàng ngày của cả hai công ty.
Sau Heinick Apple and Co., Jim trở thành Giám đốc điều hành của International Trade Group, một tập đoàn tư vấn quốc tế ở Hudson, Ohio. Jim thành lập công ty với trọng tâm là kinh doanh quốc tế tập trung vào thị trường Việt Nam. Vai trò tư vấn phát triển từ Việt Nam sang Mexico và nội địa Mỹ.
Một trong những dự án lớn hơn là trở thành nhà tư vấn phụ trách thủ tục chương 11 của Sparta Printing Company. Sparta Printing là một công ty trị giá 70 triệu đô la vào thời kỳ đỉnh cao. Jim đã hướng dẫn công ty qua chương 11 và 7 và chịu trách nhiệm về dự án NAFTA ngược đầu tiên ở bang Illinois, khi tài sản được bán cho Grupo Serla, một công ty Mexico. Jim đã nhận ra Grupo Serla, thương lượng việc mua bán và nhận một khoản tín dụng thuế lớn từ Sparta City. Ông Downing trở thành Chủ tịch của SIPCO, công ty mới thành lập.
Jim được Robert Half International, một công ty trị giá 3 tỷ USD, thuê để thành lập bộ phận tư vấn tài chính, Management Resources ở White Plains, NY. Kỹ năng vận hành của Jim đã tạo ra lợi nhuận trong năm đầu tiên. Anh ấy đã làm việc trong ngành tư vấn trong 9 năm trước khi khởi nghiệp Hire Authority Staffing vào năm 2009.
Năm 2015, Hire Authority Staffing kết hợp với Career Connections. Career Connections là công ty tư vấn và tuyển dụng tập trung vào lĩnh vực kế toán, công nghiệp nhẹ và hoạt động của các doanh nghiệp.
Hire Authority Staffing được đổi tên thành Hire Authority Staffing and Consulting khi hoạt động kinh doanh được mở rộng.
Năm 2018 Hire Authority Staffing and Consulting (HASC) hợp tác với Công ty Chế Biến Dừa Lương Quới, một công ty khởi nghiệp Việt Nam tại Hoa Kỳ tham gia để giúp phát triển cơ sở hạ tầng của công ty, các chính sách, thủ tục và chiến lược bán hàng. Jim hiện là Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh của LQC Inc. Ông tập trung vào chiến lược bán hàng và hoàn thành kế hoạch chiến lược cho tương lai của công ty.
Jim có bằng MBA của Đại học Sacred Heart và bằng đại học của Cao đẳng Westminster.

Jim đang hoặc đã tham gia vào các tổ chức sau:

Who's Who National Directory, Executives and Professionals
-The First Tee
-Society of Human Resources Management, Board of Directors
-Connecticut Renaissance, Board of Directors
-Institute of Management Accountants, President 3 years
-Junior Achievement
- USGA

Jim có bằng MBA của Đại học Sacred Heart và bằng đại học của Cao đẳng Westminster.