Ông Hồ Vũ Linh

Head of Organic Department

Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ thực phẩm tại Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

  • Từ năm 2015, ông gia nhập công ty với vai trò là nhân viên phát triển vùng nguyên liệu Hữu cơ của công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới.
  • Qua quá trình tìm tòi, mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ giúp công ty mở rộng sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước. Năm 2016, ông được giao nhiệm vụ đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng hữu cơ. Với nhiệm vụ quản lí và thúc đẩy việc phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ góp phần tạo ra các sản phẩm hữu cơ đạt chất lượng cho công ty.
  • Ông được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu về hệ thống quản lí chất lượng như: IFS ver 7.1, BRC 08, ISO22000, HACCP, GMP, SSOP. 
  • Ngoài ra, ông còn được đào tạo về quy trình canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, EU, JAS. Định hướng phát triển, góp phần giúp công ty đạt được các chứng nhận hữu cơ nghiêm ngặt trên thế giới.