Ông Hồ Thanh Phong

Head of Sales Operations 

Trình độ chuyên môn:

  • Kỹ sư chuyên ngành chế biến Thủy sản - Đại học Nha Trang.
  • Cử nhân quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế

Kinh nghiệm:

  • Gia nhập công ty từ năm 2008 với vai trò phó quản đốc sản xuất, phụ trách điều hành hoạt động các xưởng sản xuất của công ty theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.
  • Từ năm 2012 đến năm 2014, ông được phân công nhiệm vụ mới, đảm nhận vị trí phó trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp của công ty.
  • Với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm trong thời gian làm việc lại công ty, năm 2015, ông giữ vị trí phó phòng kinh doanh của công ty, điều hành mảng kinh doanh nội địa.
  • Từ năm 2016 đến năm 2017, ông được phân công giữ chức vụ  trưởng chi nhánh TPHCM, nhận nhiệm vụ mở rộng hệ thống phân phối của công ty khu vực Hồ Chí Minh và phụ cận.
  • Từ năm 2018 đến nay, ông được giao nhiệm vụ làm trưởng phòng kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm điều phối đội ngũ kinh doanh, hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty theo từng thời kỳ phát triển.
  • Ngoài ra, ông được đào tạo chuyên sâu về hệ thống quản lý chất lượng như: IFS ver 7.1, BRC 08, ISO22000, HACCP, GMP.