Ông Lê Phan Anh Tâm

Head of Ho Chi Minh City branch

Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp Kỹ Sư chuyên ngành Kỹ Thuật Công Trình - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Kinh nghiệm:

  • Từ năm 2013, ông gia nhập công ty với vai trò nhân viên phát triển mảng kinh doanh nội địa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Cùng với sự nổ lực của bản thân, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 ông đảm nhiệm vai trò quản lý, báo cáo nhập xuất tồn kho tại kho Linh Xuân.
  • Từ tháng 1 năm 2021 đến nay được giao nhiệm vụ trưởng chi nhánh TPHCM. Với vai trò quản lí, điều phối hoạt động kinh doanh và báo cáo kịp thời tình hình kinh doanh tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho ban Giám Đốc công ty.
  • Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như phát triển đầy đủ các kỹ năng, ông đã trao dồi bản thân và tham gia các lớp đào tạo về kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.